Berg & Betongtätning, specialisten på injektering

Berg & Betongtätning startades 2002 som enskild firma. 2005 övergick verksamheten till Berg & Betongtätning AB.

Vi arbetar med allt från injektering till membran och rena betongarbeten. Den röda tråden är att vi är specialiserade på att stoppa vattenläckage och åtgärda de svagheter ett långvarigt vattenläckage kan orsaka, korrosion, urlakning av cementbaserade produkter osv.

Vi utför:

  • Injekteringar

  • Sprickförseglingar
 
  • Betongreparationer

  • Slamning / sprutning i syfte att täta 

 

Vi åtgärdar vattenläckage i berg, betong, rörgenomförningar, tegel, hålsten osv. Vi åtgärdar rena vattenläckage samt stoppar kapillär fuktstigning i väggar, syfte att sänka fukthalten i t.ex. källare.

Vi rehabiliterar betong, t.ex. bila bort dålig betong, ersätta dålig armering och laga igen. Vi har div. produkter som kan stärka den befintliga betongen och öka dess resistens mot fuktangrepp och liknande.

Vi injekterar med epoxi för att stärka betong, åtgärda bompartier osv. För att utföra ovan nämnda arbeten använder vi en rad olika härdplaster, polyuretanbaserade, silikater, epoxihartser. Vi använder också cementbaserade produkter så som elastiska slammer, högkvalitativa lagningsbruk m.m.

Alla på Berg & Betongtätning AB har gått härdplastutbildning och går den obligatoriska hälsoundersökningen!

Ring eller maila ditt problem så hittar vi en lösning! 

 


Berg- & Betongtätning AB
Post: Box 22110, 400 72 Göteborg
Besök: Hildedalsgatan 140, 417 05 Göteborg

 

E-post:
Tel:

info@bbt.nu
Anders Nygren 0707-48 57 75
Erik Ivarsson 0730-40 04 10
Martin Saarva 0705-69 38 74